Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Tannplantameðferð

Dental implants

Á þessari síðu eru upplýsingar sem ætlað er að gefa yfirsýn yfir venjubundna ísetningu tannplanta.

Hvað eru tannplantar?

Tannplanti er eins konar gervitannrót sem komið er fyrir í kjálkanum til þess að halda nýrri tönn, brú eða jafnvel gómi.
Tannplantar eru smíðaðir úr hreinu títaníumefni sem líffræðilega binst líkamsvef og í raun verður hluti af kjálkabeininu. Tannplantar eru árangursrík, örugg og fyrirsjáanleg lausn á þeim vandamálum sem fylgja tannmissi.

Hvers vegna að velja Kreativ Dental?

Tannplantameðferðir eru sérstakt sérsvið Kreativ Dental. Tannsérfræðingar okkar hafa lokið þúsundum ísetninga tannplanta með góðum árangri. Við teljum að fenginni langri reynslu að hátæknitannlæknastofan okkar hafi allt sem við þörfnumst til að framkvæma tannplantaaðgerðir í faglegu umhverfi hæfasta fagfólks. Við erum ein af fáum tannlæknastofum sem höfum yfir tölvusneiðmyndatæki að ráða fyrir tannlækningar. Það gerir okkur kleift að vinna af öryggi í þessu viðkvæma umhverfi sem munnholið er.
Tölvusneiðmyndatækið gerir okkur einnig mögulegt að greina af nákvæmni hvort kjálkabein sé hentugt fyrir tannplant í stað þess að þurfa fara í óþægilega skoðun í deyfingu. Slíkt tæki er ekki ódýrt en þar sem við framkvæmum fjölda tannplantaaðgerða þá er kostnaður mun lægri en ætla mætti fyrir einstaklinga.

Hvers vegna að láta setja tannplanta þar sem tönn/tennur vantar?

Auk þess að geta brosað, borðað og talað betur þá koma tannplantar í veg fyrir breytingar á andliti sökum rýrnunar á kjálkabeini. Tannplantar koma í veg fyrir þynningu beins með því að skapa þrýsting á kjálkabeinið þegar tuggið er. Líkaminn bregst við þessum þrýstingi á kjálkabeinið með því að auka smám saman við beinmassann. Tannplantar eru vel þekktir fyrir þá kosti sína að stöðva beinþynningu í kjálka og laga með því andlitsfall.

Það eru margar óæskilegar aukaverkanir þess að láta ekki setja tönn þar sem tönn/tennur vantar:

  • Los á aðliggjandi tönnum: Þar sem tönn vantar í góm geta andstæðar tennur lengst, tennur við bilið fara að hallast inn að því sem svo síðar getur orðið til þess að matur fer að festast á þessu svæði og ef til vill valda skemmdum á nærliggjandi tönnum
  • Erfiðleikar við að tyggja: tannmissir getur valdið vandamálum við að tyggja sem svo getur leitt til meltingatruflana
  • Breytingar á andlitsfalli og beinrýrnun: Það verður óæskileg öldrun í andliti vegna rýrnunar kjálkabeins og frábrugðins andlitsfalls
  • Minni stuðningur við varir
  • Skert geta til tals: erfiðleikar og/eða óþægindi við að tala, sérstaklega ef um framtennur er að ræða

Hentar tannplantaaðgerð mér?

Tannplantar eru besti kosturinn fyrir fólk á öllum aldri sem er við góða almenna tannheilsu. Til dæmis þá sem misst hafa tönn eða tennur vegna slysa, sjúkdóma í tannholdi, áverka eða af öðrum ástæðum. Mikilvægt er að ekki sé rýrnun í kjálkabeini svo nægilegur stuðningur sé til staðar fyrir tannplantann. Ákveðin heilsufarsleg mál þarfnast sérstakrar skoðunar; tilteknir langvarandi sjúkdómar, stórreykingar eða misnotkun áfengis getur haft í för með sér að ekki sé mælt með tannplantameðferð. Eftir vandlega unnið mat á heilsufarssögu munu tannlæknar okkar upplýsa þig um hverjar þær ástæður sem kunna að hafa áhrif á meðferðina. Hafið hugfast að aldur hefur ekki áhrif.

Er nægt bein til staðar?

Mikilvægt er að nægilega sterkt bein sé til staðar til að styðja við tannplantann. Sé nægilegur beinmassi ekki til staðar eru til margar öruggar og áhrifaríkar leiðir til að laga beinskort. Sérfræðingar okkar í tannplöntum munu meta og ráðleggja sé þörf á viðbótarbeinfyllingu. Nauðsynlegt gæti verið að byggja upp bein eða lyfta kinnholum áður en hægt er að koma tannplanta fyrir.

Hverjir eru kostirnir við tannplanta?

Náttúrulegt útlit og tilfinning fyrir tannplanti er með slíkum hætti að þú gætir jafnvel gleymt því að það hafi nokkrun tíma vantað tönn. Ef til vill felur þú brosið til að hylja skarðið? Hugsanlega ertu ekki örugg(ur) með gervigóminn/tannpartinn? Kannski fylgja erfiðleikar því að tyggja?
Vanti þig eina eða fleiri tennur og myndir vilja getað brosað með örryggi, talað og borðað aftur með náttúrulegum og eðlilegum hætti gætu tannplantar verið lausnin fyrir þig. Tannplantar eru sérstaklega hentugir fyrir þá sem geta ekki lengur notað gervigóm eða tannparta.

  • Endurnýjuð geta til að tala og tyggja almennilega
  • Endurheimt náttúrulegs andlitsfalls
  • Varðveisla á kjálkabeini
  • Endurbót á náttúrulegu útliti og virkni tanna
  • Aukið sjálfstraust og sjálfsvirðing

Eru til mismunandi tegundir tannplanta?

Svarið er já, það eru til margar gerðir af tannplöntum. Við notum DIO tannplanta en einnig notum við Nobel Biocare og Straumann. Við erum fær um að smíða krónur, brýr og föst- og laus tanngervi á flestar gerðir tannplanta.

Hvernig fer tannplantaísetningarferlið fram?

Ísetning tannplanta fer fram með eftirfarandi hætti:

• Ísetning tannplants
• Hvíldartími fyrir góm að gróa og og bein að ná festu við tannplantann
• Opnun á tannplantanum
• Búa til mót
Krónu komið fyrir, brú eða tanngervi

Eftir að tannplantanum hefur verið komið fyrir í gómi tekur við hvíldartímabil sem er á bilinu 3 til 6 mánuðir. Á þeim tíma grær beinið fast við tannplantann. Sé kinnholulyfting eða uppbygging kjálkabeins nauðsynleg gæti þessi hvíldartími verið eitthvað lengri.
Að hvíldartíma liðnum tekur við önnur heimsókn á tannlæknastofuna frá 5 til 15 dögum þar sem postulíns- eða zirconiumkrónum er komið fyrir. Margir kjósa að deila þessari heimsókn sinni í tvo hluta með 1 til 2 vikna millibili.

Fylgja aðgerðinni verkir eða önnur óþægindi?

Upplifun margra af tannplantaaðgerð er að hún sé auðveldari en að láta fjarlægja tennur. Þegar tannplantanum er komið fyrir í gómi er notast við staðdeyfingu en stundum er notað róandi lyf ef viðkomandi er mjög kvíðinn. Flestir segja að þeim hafi liðið mun betur að lokinni aðferð en þeir höfðu búist við.

Verð ég án bráðabirgðatanna?

það eru nokkrar mismunandi leiðir til að fá bráðabirgðatennur á meðan svæðið grær. Flestir notast þó við sína eigin góma eða tannparta á meðan. Sumir hafa verið án tanna í lengri tíma og hentar það vel að vera án bráðabirgðatanna í nokkra mánuði. Fyrir þá sem hentar það síður að vera án bráðabirgðatanna er venjulega hægt að fá fastar eða lausar bráðabirgðatennur. Fastar bráðabirgðatennur eru kostnaðarsamari en þær lausu þar sem þær eru brýr sem festar eru við samliggjandi tennur. Lausa tannparta eins og góma er hægt að smíða á tannverkstæði eða að hægt er að notast við gamla góminn á meðan svæðið er að gróa með smá aðlögun.

Hversu langan tíma tekur meðferðin?

Ísetning tannplanta krefst heimsóknar í 3 til 5 daga. Eftir það tekur við hvíldartími í 3 til 6 mánuði þar sem beinið er að bindast tannplantanum. Meðan á þeim tíma stendur er hægt að nota góminn sinn eða tannplant. Þegar tíma gróandi líkur er endurkoma á tannlæknastofuna sem tekur 5 til 15 daga eftir eðli aðgerðar til að máta postulíns- eða Zirconiumkrónur eða tanngervi. Margir einstaklingar skipta þessum öðrum hluta meðferðarinnar í tvær styttri heimsóknir með 1 til 2 vikna millibil, allt eftir eðli meðferðar.

Hversu lengi mun tannplantinn endast?

Við rétt skilyrði og með góðri tannhirðu geta tannplantar enst allt lífið.

Kostnaður við tannplanta?

Eins og með margt annað í lífinu er besti kosturinn oft sá dýrasti. Jafnvel þótt upphafskostnaðurinn við að fá tannplanta geti verið hár þá getur sparnaðurinn yfir ævina verið talsverður. Einstaklingar víðs vegar að koma á hverjum degi til okkar á Kreativ Dental tannlæknastofuna í Búdapest til að nýta sér þann mikla sparnað sem mögulegur er við að gera kostnaðarsama aðgerð hjá okkur.

Verðin okkar

Lesið um aðgerðir okkar

© 2011 Copyright www. kreativ dental clinic. Dental Implant Specialist in Budapest Hungary

Kreativ Dental Hungary Dental Implants Cosmetic Dentistry Abroad Dental Smiles Porcelain Crowns Root Canal Treatment Zirconium Crowns