Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Tandimplantat till bra priser hos Kreativ Dental

tandimplantat

Tandimplantat från 6 300 kronor!

Priset inkluderar implantat, distans och operation. Tandkrona tillkommer från 2710 kr för MK krona. Tillsammans är priset från 9 010 kr!

Detta är ett fantastiskt pris från en kvalitetscertifierad tandklinik (ISO 9001) med en omfattande garanti.

Tandkliniken Kreativ Dental har stor erfarenhet av att sätta in tandimplantat. Vi använder DIO, Nobel Biocare implantat.

Dr. Lajos Patonay är tandklinikens chefskirurg. Han är utbildad läkare, tandläkare och oral kirurg. Som implantatspecialist är han även en uppskattad föreläsare.

Se priser på tandimplantat>>

Tandimplantat ersätter en tandrot och fungerar som starkt, stabilt stöd för kronor och proteser. De är gjorda av titan, som har unik förmåga att växa samman med käkbenet - osseointegration, som det kallades av den svenske anatomiprofessorn Brånemark, när han 1982 lancerade implantatmetoden och sin femtonåriga uppföljning av densamma.

Med tandimplantat, kan man återskapa samma känsla och utseende som en naturlig tand.

Först genomförs en noggrann undersökning för att bestämma om det är lämpligt för patienten att få tandimplantat. För att bedöma käkens benkvalité, kan det bli nödvändigt att ta bilder med datortomograf, CT Scan, vilket kan genomföras på kliniken, och som visar om tandimplantat kan vara ett alternativ som fungerar. Finns det för lite ben i överkäken kan ett så kallat sinuslyft göras. Detta innebär att bihåleslemhinnan lyfts upp och under den läggs konstgjort ben.

Implantatbehandling sker i följande steg:

  • Isättning av implantat
  • Gommen får läka
  • Friläggning
  • Avtryck
  • Isättning av krona, bro eller täckprotes

När implantatet satts in följer en läkningsperiod på vanligtvis sex månader då käkben och tandimplantat växer samman.
Efter läkningsperioden behövs ett återbesök på mellan 5 och 15 dagar för utprovning och tillverkning av kronor, broar eller proteser.  Många patienter delar upp återbesöket i två delar med ett avbrott på 1-2 veckor emellan. Mer om tandimplantat.>>>

Klicka här för att se våra priser