Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Datortomografi

Cat Scan

Vad är datortomografi (eng. ct scan eller cat scan)

Datortomografi används för att få en detaljerad bild i tre dimensioner. I stället för att sända röntgenstrålar från en vinkel sänds de från flera olika. Tandläkaren kan rotera den tredimensionella bilden och se hur den avbildade delen av kroppen ser ut från olika vinklar. Den synliggör käkar, nerver, bihålor och anatomiska vävnader med låg täthet.

Datortomografen är snabb och kräver endast mycket reducerad stråldos. Den kan användas som hjälp för tandläkaren när han ska ställa diagnos genom att han kan identifiera eventuella problemområden utan att behöva göra ett kirurgiskt ingrepp.

En specialutbildad tandsköterska tar datortomografibilder som sedan analyseras av vår tandläkare som är datortomografispecialist tillsammans med implantatspecialist och/eller tandläkare.

Varför datortomografi?

Det finns vissa fall inom käkkirurgi och implantatkirurgi där panoramaröntgen inte ger tillräcklig anatomisk information för att vi ska kunna genomföra en behandling. I sådana fall använder vi oss av vår datortomograf.

Klicka här för att se våra priser