Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Porslinskronor och broar/bryggor

Att ersätta trasiga eller förlorade tänder med kronor och broar är en vanlig behandling på Kreativ Dental.

Att sätta en krona på en tand som har forlorat stora mängder tandsubstans eller fyllningsmaterial är en mycket bra behandling. Kronan återställer tandens ursprungliga utseende och funktion samtidigt som den skyddar resterande tand.

Sedan tidigare har så kallade MK-kronor varit den vanligaste krontypen. Detta är en krona med metallkärna och porslin utanpå. Dessa ersätts mer och mer med metallfria porslinskronor.

Kronor kan även framställas i rent estetiskt syfte om man har missfärgade tänder, stora fyllningar m.m.

Vad är en bro?

En bro ersätter saknade tänder. Man använder en eller flera tänder som stödtänder på bägge sidorna om de saknade tänderna och så sätts flera kronor ihop och på så sätt byggs en bro.

Resultatet blir oftast så fint så det kan vara svårt att se att det är en bro, oftast ser det ut som separata kronor.

Arbetsgång vid framställande av en krona eller bro.

- tanden/tänderna slipas ner, prepareras

- avtryck tas

- provisorisk krona/bro produceras

- tandteknikern framställer kronan/bron till 80% varvid den provas och patienten får godkänna den. I detta stadiet kan fortfarande ändrigar göras.

- kronan/bron färdigbränns

- kronan/bron cementeras på plats.

Klicka här för att se våra priser