Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Ren porslinskrona (utan metall)

På Kreativ Dental har vi två typer av porslinskronor:

Zirkoniumkronor som har metallens styrka och porslinets skönhet. Zirkonium är ett vävnadsvänligt material.

Kärnan i en Zirkonium krona består av det translucenta materialet Zirkoniumoxid och utanpå kärnan läggs sedan porslinet som ger kronan dess karakteristiska, vackra utseende.

Eftersom detta är ett material som är lika starkt som metall kan även Zirkoniumbroar göras.

Klinikens andra porslinskrona är E.Max-kronan som har en kärna av glas med porslin utanpå. Denna typ av krona används främst på framtänder tack vare sin fantastiska estetik.

Även e.max inlägg kan tillverkas som ersätter fyllningar och återger lagade tänder dess ursprungliga utseende.

Arbetsgång vid framställande av en krona.

- tanden slipas ner, prepareras

- avtryck tas

- provisorisk krona produceras

- tandteknikern framställer kronan till 80% varvid den provas och patienten får godkänna den. I detta stadiet kan fortfarande ändrigar göras.

- kronan färdigbränns

- kronan cemtenteras på plats.

Klicka här för att se våra priser