Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Omfattande behandling

Behandling med flera implantat, tandbryggor och tandkronor

Vi återger här ett patientfall där patienten behövde flera implantat, tandbryggor och tandkronor. Patienten saknade 4 kindtänder (förutom visdomständer) i överkäken plus en tand i position 4. I underkäken saknas fyra kindtänder plus en tand i position 5. Åtgärder som föreslås är 6 implantat med fyra implantatförankrade tandkronor, en 3-ledad implantatförankrad brygga och en 3-ledad tandförankrad brygga. Eftersom behandlingen huvudsakligen gäller kindtänder ersätter tandvårdsförsäkringen endast begränsad del, nämligen en brygga och ett implantat med tandkrona. Cirkapris för behandlingen i Sverige uppgår till 122 000 kronor. På Kreativ Dental kostar behandlingen 72 000 kronor.

Behandlingen kräver tre returresor á 1000 kronor med sammanlagt 9 hotellnätter.  Ett resebidrag på 180 Euro utgår från Kreativ Dental eftersom behandlingen överstiger 1800 Euro.  Kostnad för flyg och övernattning uppskattas därför till 4 600 kronor.

Ersättning från tandvårdsförsäkringen 10 700 kronor är lika i båda fallen. Inberäknat flyg och hotell kan patienteten spara 45 400 kronor som visas nedan.

Diagrammet visar prisjämförelse på omfattande behandling med flera implantat och tandbryggor. Sparpotential 45 400.

prisjämförelse implantat och bryggor

Se vidare jämförande pris på ett implantat två implantat, estetisk tandvård.