Krav til tannlegen

Kompetansekrav til tannlegene som behandler

I Norge settes det særskilte kompetansekrav til tannleger som utfører bestemte behandlinger for å få stønad. Dette gjelder blant annet implantatbasert protetikk og implantatkirurgi. For å få refusjon må en EØS-tannlege ha de samme kvalifikasjonene som en tannlege i Norge. Men HELFO har ingen godkjenningsordning for tannleger i andre EU/EØS-land selvom veldig mange bruker «Godkjent av HELFO» som et slags kvalitetsstempel for en klinikk eller en tannlege.

Hvem utsteder godkjenningen?

I Ungarn er det ungarske myndigheter som godkjenner tannlegene og utsteder autorisasjon i henhold til utdannelse og kompetanse, eksemplvis som kirurg, periodontist eller som spesialist i implantatbasert protetikk. Tilsvarende ordning er det i Norge der en særskilt myndighet, som ikke er HELFO, godkjenner tannleger og utsteder lisens i henhold til utdanning.

Les mer om kompetansekrav til tannleger på HELFOs hjemmeside.

Eksempler på krav til kompetanse

  • Implantat/ene må settes inn av kjevekirurg, oralkirurg eller spesialist i periodontale sykdommer.
  • Den som setter på protetikken (kroner, broer eller proeser) må ha ekstra kompetanse som spesialist i implantatprotetikk.
  • Annen behandling kan utføres av en almenntannlege uten spsialistgodkjenning

Du slipper å sende inn tannlegegodkjenningen

Ved Kreativ Dental er alle tannlegenes kompetanse vurdert av HELFO. Men dette er ingen særskilt godkjenningsordning, men derimot en praktisk ordning slik at vi med HELFOs velvilje slipper å sende inn attester og autorisasjon for hver søknad. Dette er gjort en gang for alle for alle tannleger.Hvilken tannlege som har hvilken kompetanse for å utføre tannbehandling er lagret i HELFOs database slik at du slipper å innhente godkjenningen og sende den inn. Dette er ellers ingen automatisk prossess, men HELFO har velvillig forenklet søknadsprossessen på denne måten.

Klinikken har implantatkirurg og spesilister i implantatprotetikk, endodonti og periodntale sykdommer.

Det kan vær forskjell på hva en ungarsk og en norsk tannlege kan utføre

I Ungarn er det for ekesempel ikke et absolutt krav at et implantat skal settes inn av en kirurg. For å kunne gjøre det kan det være nok med en lokal tilleggsopplæring hos en erfaren kirurg ved en tannklinikk.

I Norge kan en periodontist utføre implantatbehandling, mens det i Ungarn ikke er vanlig før periodontisten eventuelt har fått en lokal tilleggsopplæring.

Vår jobb er derfor å passe på at tannbehandlingen skjer etter norske regler hvis vi eller pasienten mener at man er kandidat tfor å motta refusjon. Vi legger for eksempel inn i systemet at du skal ha implantatbendalingen utført av en godkjent kirurg og at implantatprotetikken utføres av en spesialist i implantatbasert protetikk.

Veldig mange søker «i tilfelle».

Tannlegene ved Kreativ Dental kjenner regelverket veldig inngående. De vil stille diagnose og vil kunne fortelle deg om du er en kandidat for refusjon eller ikke. Hvis tannlegen eller pasientrådgiveren ved klinikken sier at du ikke er en kandidat for refusjon, så har det ingen hensikt i å søke. Noen ganger får vi også anmodning fra pasienter om å «tilpasse» en diagnose til refusjonsreglene, men det avviser vi alltid.

Hva med tenner som er trukket før

Hvis du har fått tenner trukket i Norge før du reiser til Kreativ Dental, så må du få en dokumentasjon fra den norske tannlegen om årsaken til trekkingen. Dette er spesielt viktig hvis du søker refusjon på grunn av periodontitt. Et røntgenbilde tatt ved Kreativ Dental kan nemlig ikke vise grunnen til at en tann er trukket før du kom til klinikken.

Hva med dokumentasjon fra norsk tannlege.

All dokumentasjon som du i tillegg kan skaffe kan være svært nyttig. Hvis du for eksempel har fått en diagnose på periodontitt hos en norsk tannlege og en behandlingsplan med priser og spesifiert refusjonsbeløp/egenandel kan slik dokumentasjon være gull verd. Legg den ved din søknad til HELFO.

Contact us

To schedule an appointment or consultation please fill the form and we’ll get back to you as soon as possible. Alternatively, you are welcome to give us a call or send us an email and we’ll be happy to answer all your questions

DR. PÉTER MAGOS, - SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Pèter ble kvalifisert i 1994 ved Semmelweis universitetet i Budapest. Han ble belønnet med Fellowship in Dental Surgery for 2 år ved universitetet i Wien. Han har hatt flere stillinger ved sykehus innenfor styrkende tannhelse og oral-maxillo ansikts operasjoner hvor han fikk verdifull kirurgisk trening. Han har vært på klinikken siden 1998. Hans spesialinteresse er kosmetisk tannbehandling.

Dr. LOUIS PATONAY, TANNKIRURG OG IMPLANTOLOGI

Kvalifisert oralkirurg i henhold til norske regler for implantatbehandling for refusjon fra Helfo

Louis er klinikkens sjefstannlege og spesialist I kjevekirurgi og implantologi. Louis ble uteksaminert først som lege ved Semmelweis universitetet i Budapest i 1989. I 1994 tok han eksamen som tannlege og deretter spesialistutdanning i kjeve- og ansiktskirurgi i 1999. Siden har han utelukkende arbeidet som kjevekirurg med implantater som spesialfelt og har blant annet undervist ved Semmelweiss universitet i faget. Han har fortsatt underivsningsoppdrag ved universitetet.

Mesterkeramiker János Rendetzky

Internasjonal mesterkjeramiker og leder av det tanntekniske laboratoriet og den kjeramiske avdelingen. Hver enkelt i laboratoriets stab har minst 15 års erfaring bak seg. János er en av få europeiske keramikere som jevnlig demonstrerer for det tyske Vident selskapet i Bad Sackingen som lager verdens beste dental porselen – VITA®.

Dr Ádám Bíró, Endodontist

Kvalifisert tannlege i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Ádám ble uteksaminert fra Det odontologiske fakultet ved Semmelweis Universitet i 2011. Siden da har han jobbet ved Institutt for odontologi, inntil han avsluttet en tre års videreutdanning i konservative tannbehandling og protetikk. Han deltok også i undevisning av studenter både i ungarsk og engelsk språk. Ádám sluttet seg til Kreativ Dental teamet i 2014. Hans spesialfelt er rotbehandling.

Dr. Bernard Tóth

Bernard graduated in 2012 from the Semmelweis University, Faculty of Dentistry. Since then he has worked at the Department of Maxillofacial Surgery at St. John’s Hospital Budapest for 3 years and then obtained his specialization in dentoalveolar surgery in 2015. Meanwhile, he worked in private dentistry as a general dentist.

His special field is oral surgery, implantology and prosthodontics.

He joined the Kreativ Dental team in 2015.

Dr Bálint Török

Kvalifisert tannlege i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Bálint kvalifiserte seg på Det odontologiske fakultet ved Semmelweis Universitet i 2007. Siden da har han jobbet ved Institutt for periodontologi , Semmelweis University og har blant annet deltatt i nasjonale og internasjonale konferanser (Europerio , IADR). Han avsluttet sin tre års videreutdanning periodontologi i 2010. Bálint sluttet seg til Kreativ Dental i 2013. Hans fagfelt er periodontal kirurgi.

Bálint er kvalifisert etter norske regler til å kunne utføre implantatbehandling.

Dr. Ádám Pánczél

Kvalifisert tannlege i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Ádám ble uteksaminert i 1998 fra Universitetet i Szeged . I 2000 ble han en Dental Surgeon / spesialist i Allmenntannlege. Han jobbet som kjevekirurg ved BKKMi County Hospital, Maxillofacial – Facial Department, Kecskemét, Ungarn mellom 2000 og 2006. De 7 neste årene var han privatpraktiserende tannlege i Storbritannia . Han sluttet seg til Kreativ Dental i 2013.

DR. CRISTIAN PILIHACI, SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Cristian ble kvalifisert fra Neumarkt tannlegehøyskole i 1988. I 1992 ble han spesialist i allmennpraktisk tannbehandling, og siden 1994 har han forfulgt sin spesialinteresse i implantatologi og kosmetisk tannbehandling. Cristian har også mottatt Cambridge First Certificate på engelsk.

Dr. ANDRÁS ZSENDOVITS, - SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Andràs ble kvalifisert fra Semmelwies universitetet i Budapest i 1992. Etter å ha blitt spesialist i allmennpraktisk tannbehandling i 1995, jobbet han som privat tannlege og praktiserte som tannlege kirurg ved Ròkus Sykehus i Budapest. Hans spesial felter er Krone og bro behandling.

DR. BALÁZS VASS, - SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Balàzs ble uteksaminert fra Semmelwies universitetet i Budapest i 1999. Han jobbet som klinisk tannlege i 2 år. Etter 6 års erfaring med å behandle pasienter fra Tyskland og Østerrike, kom han til Kreativ Dental i 2007. Balàzs snakker både engelsk og tysk.

DR. IVÁN SOLYMOSI, - SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Ivàn ble uteksaminert fra Semmelwies universitetet i Budapest i 2000. Han har vært på klinikken siden 2002 etter og hatt 2 års erfaring fra privat praksis. Hans spesialinteresser er Kosmetisk tannbehandling, endodontisk behandling (rotfylling), og implantatprotetikk.

Keve Horváth

Keve Horváth joined our team of dental technicians. He works in the Ceramic Department as a master ceramist. After he graduated in 1994, he furthered his knowledge from several symposiums in Hungary, Germany and Belgium (for example Noritake and Ivoclar). In 2006 he held a course „Esthetic Front” with a real patient presence, which is a special event in Hungary and also in Europe.