Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Lokatorprotese på Implantater

Lokatorprotese på to eller flere implantater

Ved å plasssere to eller fire implantater i over- eller underkjeven, kan vil lage en implantatforankret helprotese som er stabil og fast uten at det er nødvendig å bruke proteselim.

Lokatorprotese

HELFO gir refusjon til denne løsningen i underkjeven "uten noen betingelser".

Ved å plasssere to eller fire implantater i over- eller underkjeven, kan vil lage en implantatforankret helprotese som er stabil og fast uten at det er nødvendig å bruke proteselim.
Protesen vil ikke dekke ganen på samme måte som en vanlig protese. Derfor kan man kjenne smak og temperaturer mye bedre enn med en løs helprotese.

Vi lager en komplett søknad for deg til Helfo. Refusjonen gis etter særskilte regler. Vi sender gjerne HELFOs veileder.


For tannpasientene vil en lokatorprotese oppleves komfortabel og trygg. På samme tid er den en god og kostandseffektiv løsning som erstatning for en løs protese.

Lokator

Etter en helningsperiode på 4-6 måneder etter innsetting av implantatene, kan vi tilvirke den nye lokatorprotesen. Protesen festes med et slags trykknappsystem over implantatene slik at protesen sitter fast i implantatene. Det øker stabiliteten til protesen og samtidig som den opptar mindre plass enn vanlig helprotese.


Fordeler med lokatorprotese er mange sammenlignet med vanlig protese.

  • Øker livskvaliteten
  • Stabiliserer protesen
  • Gir bedre tyggeferdighet
  • Proteselim er unødvendig
  • Vanligvis dekkes ikke ganen
  • Smak og temperaturer kjennes mye bedre
  • Kostnadseffektiv løsning som krever færre implantater
  • Mulig å justere og tilpasse lokatorprotesen til munnen
  • Behøver ikke tas ut om natten