Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

CT- scan

CAT eller CT Scan

Hva er CAT Scan? (eller CT Scan)

ComCat Scanputerized (Axial) tomografi, også kalt en CAT-scan (eller CT-scan), et spesielt røntgenutstyr som henter mange bilder fra ulike vinkler og deretter kombinerer dem sammen for å vise et tverrsnitt av kjevene.


CAT eller CT Scan

Tredimensjonale snittbilder

Computertomografi (forkortet CT), opprinnelig engelsk Computed Axial Tomography (CAT) og body section roentgenography, er en radiologisk undersøkelsesmetode hvor det ved snittbilder (tomogram) lages bilder, som blir behandlet digitalt for å kunne fremstille kroppslige strukturer i forskjellige plan, spesielt tredimensjonalt. Ordet tomogram er avledet fra gresk tomos (snitt) og graphia (beskrivelse).

Det er nødvendig med en individuell vurdering av hver pasient for å kunne utarbeide en nøyaktig behandlingsplan. Ved implantatbehandling er det spesielt viktig å vite om kvaliteten på kjevebeinet før det foretas implantering.


Panoramarøntgen, digital røntgen, og CT-scan

Under konsultasjonen er det helt avgjørende å ha tilgang til diagnoseverktøy som panoramarøntgen, digital røntgen og CT-scan. Kreativ Dental er utstyrt med det mest avanserte tanntekniske og røntgenutsyr som finnes.

Ved CT-scan får tannlegen et tredimensjonalt bilde av begge kjevebein og tennene. Diagnosen blir mye enklere og mer nøyaktig og kirurgen kan på forhånd planlegge behandlingen med stor presisjon.

Se med egne øyne

Tannlegen vil veilede deg gjennom hele prosedyren og forklare alt du lurer på. I tillegg vil du få se inni munnen din ved hjelp av et lite kamera, slik at du kan følge med på dataskjermen hvordan tilstanden er i munnen din.

Flere spesialister

Det er avgjørende at tannlegen som skal behandle også er den som foretar utredningen. Utredningen vil også ofte inkludere klinikkens spesialister i kirurgi og implantatbehandling samt en tanntekniker. Og ved meget kompliserte tilfeller, vil en spesialist fra Semmelwiss universitet bli tilkalt for vurdering. Ved behov sørger vi for at du får gratis tolk slik at du forstår og kan spørre på norsk om du lurer på noe.