Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Omfattende garanti

Du får en omfattende garanti

Du får en omfattende skriftlig garanti på alle arbeider ved Kreativ Dental. Garantitiden variere med type behandling og gjelder fra 1 til 10 år.

Garanti ved Kreativ Dental

Garantibestemmelsene er en norsk oversettelse fra Kreativ Dentals engelske versjon. Ved tvil gjelder den engelske. Denne engelske versjonen kan bli tilsendt ved forespørsel.


Garantitid (Konvensjonell metode for bittanalyse)Garantitid (Arcus Digma II - metode for bittanalyse)BehandlingLivstidLivstidDIO implantater (Kun produktet: implantatskruen og distansen)
10 år10 årNobel Biocare implantater (Kun produktet: implantatskruen og distansen)
5 år6 årKroner, broer (ikke midlertidige)
5 år6 årInnlegg inlay/onlay, porselensfyllinger (ikke midlertidige)
3 år4 årSkallfasetter/porselensfasader
3 år4 årAvtagbar protese og kroner/broer som brukes som fester ved kombinasjonsarbeider med feste til kroner/broer.
1 år2 årImplantatforankret eller avtagbar protese, (locator, teleskopprotese, clip bar system)
1 år1 årKomposittfyllinger

Garantibetingelser

Opprettende behandling blir utført når det er nødvendig. Hvert tilfelle blir undersøkt og drøftet før en opprettende behandling blir påbegynt. Først etter at pasienten er blitt undersøkt av tannlege ved Kreativ Dental, blir det bestemt om behandlingen skal utføres under garantien.

Hvis klinikken er ansvarlig for en feil eller skade på tannbehandlingen, vil Kreativ Dental dekke omkostninger for behandling samt flyreise opp til NOK 2 000 og overnattingsutgifter på ett av klinikkens partnerhoteller (maksimum 42 euro pr døgn) for det nødvendige antall døgn for å få utført garantibehandlingen. Taxi fra og til flyplassen i Budapest er inkludert i garantien. Utgifter til buss, tog eller taxi til og fra flyplass i Norge eller måltider på reisen omfattes ikke av garantien. Tapt arbeidsfortjeneste blir ikke erstattet av klinikken. For at garantien skal gjelde må pasienten kontakte sin kontaktperson hos Kreativ Dental Norge og opplyse om bakgrunnen for behov for en garantireise.

Kreativ Dental ber om at tannpasientene kommer tilbake for en kontroll hvert år i løpet av garantitiden. Hvis det ikke er mulig å få det til, kan pasienten oppsøke en tannlege i Norge for årlige kontroller. Se mer om årskontroller nedenfor. I de tilfeller tannpasienten lider av marginal periodontitt og spesielt etter periodontittbehandling, anbefaler klinikken at pasienten har en kontroll hos tannlege 2-3 ganger årlig.

I tilfelle det oppstår behov for små korreksjoner etter en større tannbehandling ved Kreativ Dental, kan pasienten henvende seg til sin egen tannlege i Norge og sende regningen til Kreativ Dental. Dette vil skje etter avtale med Kreativ Dental Norge. Skriftlig tilbud fra egen tannlege på utbedringen skal fremlegges før iverksetting av behandlingen. Med små korreksjoner menes utgifter under kr 1 500. Utgifter til ny-sementering av tapte kroner eller innlegg godtgjøres med kr 225 pr stk.

Garantien dekker ikke reparasjon av midlertidige proteser og normale korreksjoner på hel eller delvis flyttbar tannerstatning, som følge av naturlig endring av tannbein og gummer. Kreativ Dental er ikke ansvarlig for uforutsette rotfyllinger etter at tenner er blitt preparert for krone- og bro-behandling. I noen tilfeller kan det oppstå et såkalt preparasjonstraume etter krone- og broarbeid. Da kan det bli behov for rotfylling etter behandlingen. Kreativ Dental tar ikke på seg garantiansvar for problemer som oppstår etter en behandling og som ikke var synlige på pasientens røntgenbilde og heller ikke kunne forutses under behandlingen ved klinikken.

Garantien reduseres eller bortfaller:

 • Hvis pasienten ikke kommer tilbake til Kreativ Dental til årlige rutinekontroller, minimum en gang i året i garantiperioden, eller ikke får tilsvarende rutinekontroller med røntgenbilde hos en tannlege hjemme i Norge. Det skal fremlegges skriftlig dokumentasjon fra kontroller i Norge.
 • Hvis tannlegens instruksjoner ikke blir fulgt f eks bruk av biteskinne/ bruk av protese).
 • Hvis flyttbare proteser som del- eller helproteser ikke vedlikeholdes.
 • Hvis pasienten har forsømt munnhygiene
 • Hvis pasienten insisterer på å gjennomføre en behandling som fraviker vesentlig fra klinikkens anbefaling. Da må pasienten underskrive et dokument der han eller hun fraskriver seg rett til garantien.
 • Hvis flyttbar tannerstatning, som delvis protetisk tannerstatning, ikke holdes forsvarlig eller tapes.
 • Hvis pasientens tannkjøtt eller tannbein svekkes, som følge av naturlig endring, ubehandlet periodontitt eller andre ubehandlede munn- eller tannkjøttsykdommer
 • Hvis en pasient med flyttbar tannerstatning går betydelig opp eller ned i vekt
 • Hvis det oppstår sykdommer som har negativ effekt på tennenes tilstand (f.eks diabetes, epilepsi, osteoporose, ettervirkninger av røntgen eller cellegiftbehandling)
 • Ved allergiske reaksjoner, traume (ytterst sjeldent) eller tannbetennelse som har oppstått i garantiperioden
 • Hvis en annen tannlege har utført korreksjoner eller tilleggsbehandling på tannbehandlingen som er blitt utført ved Kreativ Dental.

Årskontroll

Pasienten må ha en årskontroll innen 12 måneder etter at siste behandling ble utført for å opprettholde garantien. Pasienten må ha en årskontroll utført hvert år så lenge garantitiden varer.

Årskontroll på Kreativ Dental

Pasienten kontakter Kreativ Dental Norge og må informere om eventuelle plager før de bestiller tur. Antall dager man trenger vil bli basert på denne informasjonen. Vennligst bestill på midtuke dager, onsdag-fredag. Problemer som dekkes av garantien kan bli gjort gratis på årskontrollen, men reise- og overnattings utgifter dekkes ikke da pasienten skulle reist likevel for årskontroll.

Årskontroll utført hjemme i Norge

Om pasienten ønsker å utføre årskontroll hos sin lokale tannlege, må man følge det som står i listen nedenfor:

 • Orthopantograph røntgen (eller digitalt røntgen) må bli tatt, og pasienten må sende en kopi helst i digital form på e-post til Kreativ Dental Norge. Om ikke røntgenbildene blir gitt til pasienten må det være mulig å hente dem ut senere om klinikken ber om det.
 • Notater må bli tatt om nåværende tannstatus, eventuelle problemer og om noe behandling ble utført (rens eller justering o.l.) Pasienten må ha en kopi av disse notatene. Bilder må bli tatt av synlige tannproblemer.
 • Om alt er greit trenger ikke pasienten å kontakte oss.
 • Om det oppstår problemer senere, er pasienten forpliktet til å informere oss, og legge frem røntgen bilder og journalnotater fra årskontrollene hjemme.
 • Om en pasient skal returnere under garanti, må notatene og røntgenbilder fra årskontrollene foretatt hjemme, være oss i hende før man bestiller time.
 • Om en pasient tar opprettende behandling med garanti utført av en lokal tannlege, vil klinikken dekke opptil kr 1 500 bare i tilfeller dette er skriftlig godkjent fra Kreativ Dental Norge på forhånd.

Kreativ Dental - Budapest - Sertifikat: ISO 9001

Garanti

Klinikkens offisielle versjon på engelsk er oversatt til norsk av Kreativ Dental Norge. Forbehold om feil oversettelse slik at det er den engelske versjonen som til enhver tid er den gjeldende ved eventuell uenighet. Den engelske versjonen kan bli tilsendt ved forespørsel.