kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Behandling med tannimplantater

Behandling med tannimplantater.

En implantatbehandling foregår normalt i 3 trinn:

1. Trekking av tenner.
2. Kirurgisk innsetting av tannimplantatene.
3. Påsetting av krone, bro eller protese

Behandling med tannimplantater ved Kreativ Dental i Budapest


En implantatbehandling foregår normalt i 3 trinn:

1. Trekking. Deretter er det 3 måneder helingstid. Det lønner seg derfor å gjøre tanntrekkingen hjemme i Norge.

2. Kirurgisk innsetting av tannimplantatene. Normalt 3 arbeidsdager ved klinikken. Deretter er det 3 - 6 måneder helingstid.

3. Påsetting av protetikken (tannkrone, tannbro eller implantatprotese). Normalt 5 - 10 dager avhengig av arbeidets omfang.

Her kan du laste ned en utskrftbar pdf om implantatbehandling.

Dr. Lajos Patonay

Tannimplantat i Budapest

Den første konsultasjonen på Kreativ Dental i Budapest vil gjerne bestå av OPG panoramarøntgen, eventuelt også av CT-scan. Tannlege og kirurg vil gjøre en utredning og om nødvendig konsulteres også tanntekniker. Deretter lages det en behandlingsplan med antall turer og lengde samt planen forteller en eksakt pris på hele behandlingen.

Tannimplantater

Tannimplantater betyr en fullverdig erstatning  for den som har mistet tenner, mangler tenner eller for tapte tenner uansett om de er tapt på grunn av tannsykdom eller ulykke. Å erstatte manglende tenner med implantatbehandling betraktes i dag som ett av de aller største framskritt innen tannlegevitenskapen i løpet av de siste 30 år. Kreativ Dental i Budapest tilbyr en full tannrestaurering av tennene for den som er tannløs eller mangler tenner.

Kvalitet på Kreativ Dental

Ved Kreativ Dental benyttes bare systemer som er internasjonalt akseptert. Klinikken er pålagt et kvalitetsansvar fra de som leverer implantatene,  DIO implantatsystem og  Nobel Biocare. De stiller samme krav til de som skal sette inn implantatene, uansett om det gjøres i Ungarn eller i Norge.

Hva er et tannimplantat?

Et tannimplantat er en liten skrue i titan. Implantatet opereres inn i kjeven og erstatter tannrøtter som har gått tapt. På skruen festes kunstige tenner som fungerer og ser ut som naturlige tenner. Implantater kan benyttes til å erstatte enkle tenner, mange tenner eller alle tennene i tannløse kjever. 

Tiden det tar

Et implantat kan settes inn ca. 3 måneder etter at en tann eller tenner er trukket for at tilhelingen skal være 100 prosent. Hvis en tann er trukket kirurgisk (tanna opereres ut), må det gå 4 måneder.

To trinn etter at tenner som skal erstattes er trukket

Selve implantatbehandlingen foregår i 2 trinn:
Å sette inn tannimplantater innebærer en liten operasjon og tannkjøttet blir sydd. Sett av 2-3 dager på denne behandlingen. I noen tilfeller gis en laserbehandling for å få sårene til å gro raskere. Stingene kan tas etter 8-10 dager.  Ta kontakt med tannlege i Norge for å få tatt stingene. 

Helningstid

Så må det en helingstid på ca 6 måneder slik at implantatet gror 100% fast i tannbeinet.
Det siste besøket varer i minst i fem fulle arbeidsdager, kanskje mer alt etter arbeidets omfang. Tannteknikerne skal da tilvirke kroner eller broer, som passer nøyaktig og skal fungere uten plager.

Faste tenner

Hva er fordelene med implantater sammenliknet med tradisjonell behandling?
Tradisjonell behandling innebærer at friske tenner må slipes ned for å danne feste for en bro. Alternativt kan løsningen være å lage en delprotese, en avtagbar erstatning med noen tenner på. Mangler man alle tennene vil alternativet være en hel protese (helt gebiss), med den nedsatte tyggefunksjon og sosiale utrygghet som det innebærer. Implantatløsninger vil igjen gi deg en følelse av velvære slik du opplevde det med dine egne tenner.

Hvem kan få implantater?

Tap av en eller flere tenner gjør at beinet der tannroten satt understimuleres. Det kan føre til at kjevebenet svinner. Fordelen med implantat er at beinet stimuleres og at oppløsningen av kjevebeinet ofte stopper opp. Jo lenger man venter med implantatbehandling etter man har mistet tenner, desto større er risikoen for at det ikke er nok kjevebein å feste implantatet i. Dette vil tannlegen undersøke før du får implantatene. Beinets kvalitet er avgjørende for hvor mange skruer som får plass. I en helt tannløs kjeve er det vanlig at tannlegen fester seks fiksturer. På fiksturene kan det siden festes en bro med nye tenner.

Implantatprotese

I blant er det ikke mulig å feste så mange skruer. Alternativet kan da være en avtakbar protese, en såkalt implantatprotese, også kalt klikkprotese. Til tross for at den er avtakbar har den et bra feste mot skruene og glir ikke rundt som en vanlig protese ofte gjør.

Når det mangler enkelttenner

Implantat er et mer skånsomt, holdbart og et mer estetisk alternativ til bro som har vært den vanligste behandlingen for å fylle tannluker fram til nå. Broen støtter seg nemlig på tennene på hver side av tannluken, noe som innebærer at tannlegen ofte må slipe ned frisk tannsubstans for å feste broen.
Et implantat kan vanligvis først settes inn ca. 3 måneder etter at tannen er trukket for at tilhelingen skal være 100 prosent.

Er behandlingen smertefull?

Behandlingen utføres normalt under lokalbedøvelse. Ubehaget under og etter operasjonen er minimalt.Pasienten får grundig informasjon før operasjonen, slik at du kan ta dine valg ut fra kunnskaper om behandlingen.

Titan

Grunnstoffet titan kan aksepteres av kroppen nesten som om det var dens eget vev. Dette gjør at pasienter kan få nye røtter fremstilt i titan som vokser fast i kjevebenet. Med en liten operasjon kan tannlegen feste titanskruer i kjeven. På skruen festes siden en såkalt distanse som stikker ut en bit gjennom tannkjøttet. En krone eller bro limes eller skrus deretter fast på distansen. Når behandlingen utføres er det viktig at pasienten er frisk, men også pasienter med medisinsk balanserte sykdommer kan få implantater. Høy alder er sjelden et problem.

Hva er titan

Titan er et metallisk grunnstoff, Ti. Atomnummer 22, atommasse 47,90, tetthet 4,54 g/cm3 og smeltepunkt ved 1668 grader C. Omtrent samme farge som stål. Relativt vanlig i jordskorpen. Titanlegeringer brukes i økende grad i industrien, kjeramisk industri, romfart og fly. Titan har biokompatible (dvs. at det ikke er skadelig for biologisk vev) egenskaper slik at det kan brukes i proteser som opereres inn. Titan har en unik evne til å danne direkte kontakt med benvev.

Titan er også navntet til Saturns største måne. Titanene var en gammel gudefamilie i gresk mytologi, barn av Uranus og Gaia.

Ring Kreativ Dental Norge på tlf 22 22 80 90 eller send en e-post til info@kreativdental.no hvis du har spørsmål om tannbehandling ved tannklinikken Kreativ Dental.