Your local agent
KREATIV
DENTAL

+ 36 (1) 2220199

Contact us
KREATIV DENTAL

+ 36 (1) 22 201 99

Contact us

ISO 9001

ISO 9001

AkkrediteringerWhatClinic ISO9001
UKAS
Treatment Abroad

Akkrediteringer

WhatClinic UKAS ISO9001 Treatment Abroad

The Clinic in 3d

Arcus Digma

Korreksjon av bittet - Arcus Digma

Arcus Digma 2  er det aller siste utstyret for å diagnostisere, måle og behandle bittskjevheter. En uheldig bittfunksjon kan gi ubehagelige problemer som tannpine og muskelsmerter.

Playlist

Korreksjonen av bittet - Arcus Digma fra KaVo.

Arcus Digma-2 er det nyeste nye utstyret fra den tyske produsenten KaVo for å diagnostisere, måle, behandle og korrigere bittskjevheter.

Underkjeven kan beveges 3 dimensjonalt i 3 retninger: tyggefunksjon opp/ned, høyre/venstre og fram/tilbake. Alt dette måles ved hjelp av Arcus Digma og resultatene lagres elektronisk. Disse resultatene blir brukt av laboratoriet når teknikerne lager protetikken (nye tannkroner, broer eller proteser) slik at det ferdige resultatet blir individuelt tilpasset for å oppnå perfekt funksjonalitet.

Behandlingen kalles også for gnatologisk behandling selv om moderne teknologi ved Kreativ Dental har utvidet dette begrepet. Gnatologisk behandling skal sørge for at tennene i over- og undermunnen, kjeveleddene og tyggemusklene passer godt sammen i bittet. En uheldig bittfunksjon kan gi ubehagelige problemer som tannpine, smerter i ansiktet, søvnproblemer, opphovning i ansiktet etter søvn eller overbelastning av tennene. Det kan også medføre skader på tennene ved at de belastes skjevt og dermed slites ujevnt.

Med spesialutstyr, Arcus Digma fra KaVo i Tyskland, måler tannlegene hos Kreativ Dental  bittfunksjonen med en enkel undersøkelse i forbindelse med at du er til behandling på klinikken. En korrekt bittfunksjon vil medvirke til at tannprotesene får støtte og blir mer holdbare samt  fungerer bedre.

Etter behandlingen opplever mange at de ikke lenger gnisser tenner i søvne og spenninger i nakke og skuldre avtar. Det kan være fordi belastningen på tennene er blitt normalisert. Behandlingen kan medføre en forbigående ømhet i kjevemuskulaturen.
Instrumentet brukes når tannlegen tar avtrykk til kronearbeid, porselensinnlegg, broer og proteser. Tilvirkning av kroner og proteser krever stor presisjon og tar derfor noe tid. Pasienter som har problemer med bittfunksjonen får av og til en biteskinne, som skal brukes om natta.

 
 

Hva brukes Arcus Digma til?

Hva brukes så disse måleresulatene fra Arcus Digma-2 til, for noe må de jo brukes til for det kan da ikke være nok bare å diagnostisere og måle, og så glemme det? Et godt spørsmål!

 

Samhandling mellom tannlegen og tannteknikerne.

Jo, det er nå samhandlingen skjer mellom tannlegen og laboratoriet. Tannteknikeren henter ut de elektroniske dataene som tannlegen har laget ved hjelp av Arcus Digma 2 og overfører disse til PROTAR evo Articulator. Det vil enkelt si at dine bevegelser i kjeven i 3-retninger legges inn PROTAR evo Articulator. Dermed vet teknikerne nøyaktig hvordan du beveger munnen din og det blir laget en nøyaktig modell av kjevene dine både oppe og nede inkludert alle bevegelsene du gjør i 3 retninger. Først da er det mulig å lage protetikk (kroner, broer eller proteser) som er 100% tilpasset din munn og dine munnbevegelser.

Hvem har Arcus Digma?

Alle tannlegene på Kreativ Dental har Arcus Digma-2 integrert i arbeidsplassen, - det vil si som en del av tannlegestolen.

På laboratoriet har hver eneste teknikerarbeidsplass sin egen PROTAR evo Articulator, - det vil si at det 25 PROTAR evo Articulator på lab'en.