Hva er refusjonsordningen

Hva er refusjonsordningen?

Hva er refusjonsordningen?Hovedregelen er at de aller fleste må betale for tannbehandlingen. Men i henhold til folketrygdlovens §5-6 kan noen grupper få refusjon for tannbehandling enten dette gjøres i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Det vil si at det er et utvalg pasienter og et utvalg type tannbehandling som utløser refusjon, og dette vil igjen si at dessverre kan ikke alle få refusjon.

Hvem som kan få refusjon og hvilken type behandling som utløser refusjon er definert i en forskrift som endres stort set ved hver budsjettbehandling i Stortingen. Reglene for hva som utløser refusjon er like enten du får behandling i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Derimot er saksbehandlingen annerledes og det skal vi fortelle mere om.

Folketrygdens veileder for 2016 finner du her: Folketrygdens stønad til dekning av av utgifter til tannbehandling for 2016

Helfo

Les mer på Helsenorge.no om tannbehandling i EU/EØS

Refusjon gis bare innenfor EU/EØS.
Legg ellers merke til at du ikke kan få refusjon for tannbehandling utført utenfor EU/EØS-området, som for eksempel i Tyrkia, Thailand eller Serbia.

Hva er forskjell mellom Norge og utlandet?

Som nevnt ovenfor er reglene like for tannbehandling i Norge og utlandet for hva som utløser refusjonen. Derimot er saksbehandlingen forskjellig.

Norge:

I Norge er det tannlegen som stiller diagnosen og søker på vegne av pasienten så fremt tannlegen har en avtale om direkteoppgjør med HELFO. Refusjonen betales direkte fra HELFO til tannlegen, mens pasienten betaler egenandelen.

Utlandet:

Ved tannbehandling i annet EU/EØS-land er det HELFO som administrerer ordningen i en egen avdelig som heter HELFO-utland. HELFO står for Helseøkonomiforvaltningen i Norge og HELFO-utland administrerer flere ordninger som har med behandling i utlandet å gjøre.

Derfor må du først betale hele behandlingen til tannlegen/Kreativ Dental. Klinikken/tannlegen fyller så ut et skjema for deg dersom du ønsker å søke om refusjon for behandlingen.. Skjemaet må du signere og sende til HELFO i etterkant av behandlingen. Samtidig må du selv fylle et såkalt egetskjema som sendes samtidig til HELFO.

Selvom Tannlegen og Kreativ Dental er behjelpelig med din søknad til HELFO så betyr ikke det at du er garantert å få refusjon.

Husk at skjemaet må sendes inn før det er gått 6 måneder etter hvert besøk. Hvis behandlingen gjennomføres over flere besøk så skal det sendes en søknad for hvert besøk og tidsfristen er 6 måneder. Dette er viktig.

Støtte til personer med helt eller delvis tannløs underkjeve

Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven, se punkt 15 i veilederen

Det ytes stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese. Det ytes stønad til 2 implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene.

Pasienter som faller inn under ovennevnte stønadsordning til protese i underkjeven, og som er tannløs i overkjeven, ytes stønad til nødvendig ny protese i overkjeven. Det ytes ikke stønad til implantatforankring av protese i overkjeven etter denne ordningen. Imidlertid kan du få stønad for eksempel ved periodontitt. Se punkt 6 i veilederen.

Contact us

To schedule an appointment or consultation please fill the form and we’ll get back to you as soon as possible. Alternatively, you are welcome to give us a call or send us an email and we’ll be happy to answer all your questions

DR. PÉTER MAGOS, - SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Pèter ble kvalifisert i 1994 ved Semmelweis universitetet i Budapest. Han ble belønnet med Fellowship in Dental Surgery for 2 år ved universitetet i Wien. Han har hatt flere stillinger ved sykehus innenfor styrkende tannhelse og oral-maxillo ansikts operasjoner hvor han fikk verdifull kirurgisk trening. Han har vært på klinikken siden 1998. Hans spesialinteresse er kosmetisk tannbehandling.

Dr. LOUIS PATONAY, TANNKIRURG OG IMPLANTOLOGI

Kvalifisert oralkirurg i henhold til norske regler for implantatbehandling for refusjon fra Helfo

Louis er klinikkens sjefstannlege og spesialist I kjevekirurgi og implantologi. Louis ble uteksaminert først som lege ved Semmelweis universitetet i Budapest i 1989. I 1994 tok han eksamen som tannlege og deretter spesialistutdanning i kjeve- og ansiktskirurgi i 1999. Siden har han utelukkende arbeidet som kjevekirurg med implantater som spesialfelt og har blant annet undervist ved Semmelweiss universitet i faget. Han har fortsatt underivsningsoppdrag ved universitetet.

Mesterkeramiker János Rendetzky

Internasjonal mesterkjeramiker og leder av det tanntekniske laboratoriet og den kjeramiske avdelingen. Hver enkelt i laboratoriets stab har minst 15 års erfaring bak seg. János er en av få europeiske keramikere som jevnlig demonstrerer for det tyske Vident selskapet i Bad Sackingen som lager verdens beste dental porselen – VITA®.

Dr Ádám Bíró, Endodontist

Kvalifisert tannlege i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Ádám ble uteksaminert fra Det odontologiske fakultet ved Semmelweis Universitet i 2011. Siden da har han jobbet ved Institutt for odontologi, inntil han avsluttet en tre års videreutdanning i konservative tannbehandling og protetikk. Han deltok også i undevisning av studenter både i ungarsk og engelsk språk. Ádám sluttet seg til Kreativ Dental teamet i 2014. Hans spesialfelt er rotbehandling.

Dr. Bernard Tóth

Bernard graduated in 2012 from the Semmelweis University, Faculty of Dentistry. Since then he has worked at the Department of Maxillofacial Surgery at St. John’s Hospital Budapest for 3 years and then obtained his specialization in dentoalveolar surgery in 2015. Meanwhile, he worked in private dentistry as a general dentist.

His special field is oral surgery, implantology and prosthodontics.

He joined the Kreativ Dental team in 2015.

Dr Bálint Török

Kvalifisert tannlege i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Bálint kvalifiserte seg på Det odontologiske fakultet ved Semmelweis Universitet i 2007. Siden da har han jobbet ved Institutt for periodontologi , Semmelweis University og har blant annet deltatt i nasjonale og internasjonale konferanser (Europerio , IADR). Han avsluttet sin tre års videreutdanning periodontologi i 2010. Bálint sluttet seg til Kreativ Dental i 2013. Hans fagfelt er periodontal kirurgi.

Bálint er kvalifisert etter norske regler til å kunne utføre implantatbehandling.

Dr. Ádám Pánczél

Kvalifisert tannlege i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Ádám ble uteksaminert i 1998 fra Universitetet i Szeged . I 2000 ble han en Dental Surgeon / spesialist i Allmenntannlege. Han jobbet som kjevekirurg ved BKKMi County Hospital, Maxillofacial – Facial Department, Kecskemét, Ungarn mellom 2000 og 2006. De 7 neste årene var han privatpraktiserende tannlege i Storbritannia . Han sluttet seg til Kreativ Dental i 2013.

DR. CRISTIAN PILIHACI, SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Cristian ble kvalifisert fra Neumarkt tannlegehøyskole i 1988. I 1992 ble han spesialist i allmennpraktisk tannbehandling, og siden 1994 har han forfulgt sin spesialinteresse i implantatologi og kosmetisk tannbehandling. Cristian har også mottatt Cambridge First Certificate på engelsk.

Dr. ANDRÁS ZSENDOVITS, - SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Andràs ble kvalifisert fra Semmelwies universitetet i Budapest i 1992. Etter å ha blitt spesialist i allmennpraktisk tannbehandling i 1995, jobbet han som privat tannlege og praktiserte som tannlege kirurg ved Ròkus Sykehus i Budapest. Hans spesial felter er Krone og bro behandling.

DR. BALÁZS VASS, - SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Balàzs ble uteksaminert fra Semmelwies universitetet i Budapest i 1999. Han jobbet som klinisk tannlege i 2 år. Etter 6 års erfaring med å behandle pasienter fra Tyskland og Østerrike, kom han til Kreativ Dental i 2007. Balàzs snakker både engelsk og tysk.

DR. IVÁN SOLYMOSI, - SPESIALIST I IMPLANTATPROTETIKK

Kvalifisert spesialist i implantatprotetikk i henhold til norske regler for refusjon fra Helfo

Ivàn ble uteksaminert fra Semmelwies universitetet i Budapest i 2000. Han har vært på klinikken siden 2002 etter og hatt 2 års erfaring fra privat praksis. Hans spesialinteresser er Kosmetisk tannbehandling, endodontisk behandling (rotfylling), og implantatprotetikk.

Keve Horváth

Keve Horváth joined our team of dental technicians. He works in the Ceramic Department as a master ceramist. After he graduated in 1994, he furthered his knowledge from several symposiums in Hungary, Germany and Belgium (for example Noritake and Ivoclar). In 2006 he held a course „Esthetic Front” with a real patient presence, which is a special event in Hungary and also in Europe.