Your local agent
KREATIV
DENTAL

+ 36 (1) 2220199

Contact us
KREATIV DENTAL

+ 36 (1) 22 201 99

Contact us

ISO 9001

ISO 9001

AkkrediteringerWhatClinic ISO9001
UKAS
Treatment Abroad

Akkrediteringer

WhatClinic UKAS ISO9001 Treatment Abroad

The Clinic in 3d

Hva er refusjonsordningen

Hva er refusjonsordningen?

Hovedregelen er at de aller fleste må betale for tannbehandlingen. Men i henhold til folketrygdlovens §5-6 kan noen grupper få refusjon for tannbehandling enten dette gjøres i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Det vil si at det er et utvalg pasienter og et utvalg type tannbehandling som utløser refusjon, og dette vil igjen si at dessverre kan ikke alle få refusjon.

Hvem som kan få refusjon og hvilken type behandling som utløser refusjon er definert i en forskrift som endres stort set ved hver budsjettbehandling i Stortingen. Reglene for hva som utløser refusjon er like enten du får behandling i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Derimot er saksbehandlingen annerledes og det skal vi fortelle mere om.

Folketrygdens veileder for 2016 finner du her: Folketrygdens stønad til dekning av av utgifter til tannbehandling for 2016

Helfo

Les mer på Helsenorge.no om tannbehandling i EU/EØS

Refusjon gis bare innenfor EU/EØS.
Legg ellers merke til at du ikke kan få refusjon for tannbehandling utført utenfor EU/EØS-området, som for eksempel i Tyrkia, Thailand eller Serbia.

Hva er forskjell mellom Norge og utlandet?

Som nevnt ovenfor er reglene like for tannbehandling i Norge og utlandet for hva som utløser refusjonen. Derimot er saksbehandlingen forskjellig.

Norge:

I Norge er det tannlegen som stiller diagnosen og søker på vegne av pasienten så fremt tannlegen har en avtale om direkteoppgjør med HELFO. Refusjonen betales direkte fra HELFO til tannlegen, mens pasienten betaler egenandelen.

Utlandet:

Ved tannbehandling i annet EU/EØS-land er det HELFO som administrerer ordningen i en egen avdelig som heter HELFO-utland. HELFO står for Helseøkonomiforvaltningen i Norge og HELFO-utland administrerer flere ordninger som har med behandling i utlandet å gjøre.

Derfor må du først betale hele behandlingen til tannlegen/Kreativ Dental. Klinikken/tannlegen fyller så ut et skjema for deg dersom du ønsker å søke om refusjon for behandlingen.. Skjemaet må du signere og sende til HELFO i etterkant av behandlingen. Samtidig må du selv fylle et såkalt egetskjema som sendes samtidig til HELFO.

Selvom Tannlegen, Kreativ Dental og Tannreiser er behjelpelig med din søknad til HELFO så betyr ikke det at du er garantert å få refusjon.

Husk at skjemaet må sendes inn før det er gått 6 måneder etter hvert besøk. Hvis behandlingen gjennomføres over flere besøk så skal det sendes en søknad for hvert besøk og tidsfristen er 6 måneder. Dette er viktig.

Støtte til personer med helt eller delvis tannløs underkjeve

Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven, se punkt 15 i veilederen

Det ytes stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese. Det ytes stønad til 2 implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene.

Pasienter som faller inn under ovennevnte stønadsordning til protese i underkjeven, og som er tannløs i overkjeven, ytes stønad til nødvendig ny protese i overkjeven. Det ytes ikke stønad til implantatforankring av protese i overkjeven etter denne ordningen. Imidlertid kan du få stønad for eksempel ved periodontitt. Se punkt 6 i veilederen.