kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Hvordan betale?

Skriftlig behandlingsplan med eksakte priser

Hvordan betale?

På den første konsultasjonen får du en skriftlig behandlingsplan med anbefalt behandling med priser i norske kroner (NOK). Når du og tannlegen er enige om behandlingen og eventuelle korreksjoner er gjort i planen, vil behandlingen bli utført i henhold til denne avtalen. Ved store behandlinger er det ofte nødvendig med flere behandlingsturer. Dette vil planen fortelle samt pris tur for tur.

Ved oppstart vil klinikken vanligvis be om et forskudd på 50% på det arbeidet som skal gjøres på den aktuelle turen og resten når du avslutter behandlingen. Det vil si at du betaler for behandlingen tur for tur og ingenting i forskudd på det som skal gjøres på en eventuell ny tur.


Faktura i NOK

Når du er ferdig med behandlingen vil du få en faktura i NOK.

Hva med Euro.

Ungarn er ikke med i Eurosamarbeidet, men har sin egen valuta som heter Ungarske Forint (HUF). Glem derfor Euro. Hvis du trenger lommepenger så ta heller med deg NOK som er vel så bra som Euro. Hvis du absolutt vil ha Euro med deg så taper du penger fordi at du først må veksle hjemme i Norge og så må du på nytt veksle til HUF i Budapest. Da får du 2 vekslinger og ved hver veksling taper du penger fordi at bankene tar gebyrer og valutatillegg for hver veksling.

Betaling med kort.

Du kan betale fakturaen med kreditkort eller debetkort. Ved betaling med kort i utlandet må betalingen alltid skje i landets valuta der du betaler, - det vil si at i Ungarn gjelder Ungarnske Forint (HUF). Derfor må klinikken regne om faktuaren fra Norske kroner (NOK) til Ungarske Forint (HUF) før du trekker kortet. Beløpet i HUF står på fakturaen samt vekslingskursen som er brukt ved omregning fra NOK til HUF. Vekslingskursen er alltid dagskursen på fakturadatoen i Ungarns nasjonalbank. Valutakursen i Ungarns Nasjonalbank og i Norges Bank er alltid nesten identiske.

Link til valutakurser i Ungarns Bank
Link til valutakurser i Norges Bank

  • De vanligste kreditkortene er Mastercard eller Eurocard. Men det finnes også mange andre korttyper.
  • Debetkort er som oftest ditt bankkort med Visa eller Mastercard.

Når korttransaksjonen kommer til din bank eller kortselskap blir beløpet i HUF regnet tilbake til Norske kroner (NOK) og belastet din konto. Mange reagerer på at det beløpet som blir belastet din konto er større enn fakturaen i NOK som du fikk på klinikken. Hva har skjedd? Er det Kreativ Dental som svindler deg, var spørsmålet (påstanden) jeg ble møtt med på hotell Amadeus. Akkurat det føltes litt vondt.

Forklaringen på dette er at valutahandel og valutatransaksjoner er en av bankenes/kortselskapenes ordinære tjenester som tilfører dem utgifter og som de må få dekket samt at de også ønsker å tjene penger på dette. Derfor legges det et valutatillegg på vekslingskursen på 1,75% i henhold til avtale mellom Finansdepartementet og banknæringen. Dessuten legger banken/kortutsteder ytterligere påslag i valutakurse ut over de nevnte 1,75%. Når korttransaksjonen blir belastet din konto i banken eller kortselskapet, vil valutakursen stå på kontoutskriften din. Du vil da se at denne kursen ikke er identisk med valutakursen i Norges Bank. Dette er det enkelt å sjekke.

Er det da banken som svindler deg? Nei absolutt ikke. Men som sagt foran må banken dekke inn sine kostnader og banken ønsker dessuten å få inntekter. Kall det gjerne bankens fortjeneste, til vår irritasjon.

Betaling med kontanter.

Du kan også betale med kontanter i norske kroner. Den tidligere kontantrabatten er opphørt.

Hva med grensen på kr. 25 000?

Dette er det svært mange som spør om. Og dernest er det lov å ta med seg mer enn kr. 25 000?

Ja, du har lov til å ta med deg mer enn kr. 25 000, men du må melde fra til tollvesenet på flyplassen hvis du tar med deg mer. Opplysningene blir registrert i valutaregisteret.

Les ellers en artikkel på  http://www.dinside.no/929245/slik-fungerer-valutaregisteret.