Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Försäkringskassan

Tandvårdsförsäkringen gäller för planerad tandvård i hela EU

Patienterna får ersättning på samma villkor som i Sverige men i efterhand. Från och med 1 oktober 2013 infördes en ny regel som innebär att patienterna kan söka om förhandsbesked från försäkringskassan och på så sätt få en garanti för ersättning.

Försäkringskassans information om planerad tandvård i EU

Försäkringskassan har ett så kallat högkostnadsskydd. För varje behandling som utförs finns ett referenspris som är fastsatt av staten och det är utifrån detta pris ersättningen beräknas. Tandläkarna är dock inte bundna av detta priset och kan ta ett pris som är högre eller lägre.Tas ett lägre pris ut beräknas ersättnigen utifrån det faktiska priset som patienten betalar.

Så här fungerar högkostnadsskyddet.

Patienten betalar själv hela kostnaden för tandvård upp till 3000 kronor.

Patienten betalar 50% av kostanden mellan 3000 kronor och 15 000 kronor.

Patienten betalar 15% av kostnaden som överstiger 15 000 kronor.

Kostnaden beräknas utifrån referenspriset och behandlingen skall vara godkänd av Försäkringskassan.

Exempel

Hos Kreativ Dental får du utfört 2 tandkronor till ett pris av 2X2440 kronor dvs. 4880 kronor. Behandlingen godkänns av Försäkringskassan och referenspriset per krona är 4885 kronor. Eftersom Kreativ Dentals pris på kronor ligger under Försäkringskassans referenspris så beräknas ersättningen utifrån det faktiska priset som är 2440 kronor per tandkrona.

Priset för kronorna är 4880 kronor så patienten betalar själv 3000 kronor och 50% av 1880 dvs. 940 kronor. Det totala priset för patienten blir 3940 kronor.

Lagningar och avtagbara proteser ingår alltid i högkostnadsskyddet.

Kronor ersätts för tand 1-6 framifrån.

När det gäller ersättning för broar och implantat finns det många regler att ta hänsyn till och detta bedöms individuellt från fall till fall.

Det är väldigt viktigt att dokumentera hur bettet ser ut samt de diagnoser som föreligger. På Kreativ Dental gör vi detta med hjälp av röntgen, intraorala foton samt modeller. All dokumentation sammanställs och ges till patienten som får söka ersättning från Försäkringskassan