KaVo ARCUS® Digma II

Om een restauratieve behandeling optimaal te kunnen uitvoeren is het belangrijk een correcte diagnose te stellen. Een eerste belangrijke stap daarin is een klinische functieanalyse.

De Arcus Digma II is een apparaat/computersysteem dat met een hoge precisie bepaalt wat de positie en de richting is van het kaakgewricht tijdens het openen en sluiten van de mond. Het kaakgewricht is het enige gewricht dat een zogenaamde gepaarde beweging maakt, dat wil zeggen de bewegingen van het linker kaakgewricht zijn afhankelijk van die van het rechter en omgekeerd. De kop van het gewricht bevindt zich in de kom en draait gedurende het eerste stukje van de mondopening (ongeveer de eerste 20 mm) in die kom (rotatie beweging). Wordt de mond verder opengedaan dan gaat de kop verschuiven naar voren, dat is goed te voelen met de vinger voor het oor (translatie beweging). Ook zijdelingse bewegingen van de onderkaak worden mogelijk gemaakt door een combinatie van draai- en schuifbewegingen van linker en rechter kaakgewricht. Het kraakbeenschijfje (de discus articularis) zorgt voor een soepel verloop van de bewegingen. De bewegingen van de onderkaak worden gemaakt door een ingewikkeld samenstel van de kauwspieren.

De ARCUS Digma II meet de bewegingen en posities van de kaak en legt deze vast. Deze waarden worden dan door ons laboratorium ter plaatse gebruikt om kronen, bruggen en prothesen zo nauwkeurig mogelijk te fabriceren en te positioneren voor een optimaal functioneel en esthetisch resultaat.

Deze technologie maakt het ook mogelijk de exacte hoogte van de beet te bepalen wat van groot belang is bij het fabriceren van tandheelkundige prothesen en prothesen bedoeld op implantaten

Een incorrect geregistreerde beet of prothesen die natuurlijke bewegingen bemoeilijken kunnen problemen met het kaakgewricht veroorzaken en tot vroegtijdig verlies van kronen en bruggen leiden. Arcus Digma II is uiterst handig bij het reconstrueren na verlies van tanden van bijvoorbeeld implantaten omdat een correcte beet en optimale verdeling van de krachten de levensduur van zowel het implantaat als het implanteren zelf ten goede komt.

De ARCUS Digma II van Kavo staat model voor de nieuwste diagnostische technologie en is onvervangbaar in Gebitsprothesen en implantologie.

Contact us

To schedule an appointment or consultation please fill the form and we’ll get back to you as soon as possible. Alternatively, you are welcome to give us a call or send us an email and we’ll be happy to answer all your questions

Dr. Lajos Patonay, Kaakchirurg en Implantoloog​

Lajos studeerde in 1989 af als arts aan de Semmelweis Medische Universiteit in Boedapest. In 1994 studeerde hij af als algemeen tandarts, gevolgd door een specialisatie Maxillo-faciale chirurgie in 1999. Sindsdien werkt hij als tandheelkundig chirurg met implantologie als specialisme.

Medical Registration Number: 48939

Dr Ádám Bíró​

Ádám graduated in 2011 from the Semmelweis University, Faculty of Dentistry. Since then he worked at the Department of Conservative Dentistry, untill he finished a 3 year postgraduate training in conservative dentisty and prosthodontics. He also participated in the education of students both in Hungarian and English language. Ádám joined the Kreativ Dental team in 2014. His special interest is endodontics.

Dr. Bernard Tóth​

Bernard graduated in 2012 from the Semmelweis University, Faculty of Dentistry. Since then he has worked at the Department of Maxillofacial Surgery at St. John’s Hospital Budapest for 3 years and then obtained his specialization in dentoalveolar surgery in 2015. Meanwhile, he worked in private dentistry as a general dentist.

His special field is oral surgery, implantology and prosthodontics.

He joined the Kreativ Dental team in 2015.

Dr Bálint Török​

Bálint qualified at Semmelweis University, Faculty of Dentistry in 2007. Since then he has been working at the Department of Periodontology, Semmelweis University, and participates in national and international conferences (Europerio, IADR). He finished his 3 year postgraduate periodontal training in 2010. Bálint joined Kreativ Dental in 2013, his specialist field is periodontal surgery.

Dr. Ádám Pánczél​

Ádám studeerde in 1998 af aan de universiteit van Szeged. In 2000 werd hij kaakchirurg en specialist in algemene tandheelkunde. Nadat hij als tandheelkundig chirurg in het BKKMi County Hospital in Kecskemét had gewerkt, werkte hij 7 jaar als tandarts in Groot Brittannië. In 2013 kwam hij bij Kreativ Dental werken.

Dr. Cristian Pilihaci, Tandarts

Cristian studeerde af in 1988 aan de tandheelkundige faculteit in Neumarkt. In 1992 heeft hij zich gespecialiseerd en sinds 1994 ligt zijn interesse voornamelijk bij implantologie en cosmetische tandheelkunde. Hij heeft ook een Engels certificaat behaald aan de universiteit van Cambridge.

Dr. András Zsendovits, Tandarts​

András studeerde in 1992 af aan de Semmelweis Universiteit van Boedapest. Na zijn specialisatie in 1995 werkte hij als particulier tandarts en als tandheelkundig chirurg in het Rókus ziekenhuis in Boedapest. Zijn specialisme is kronen en bruggen.

Dr. Balázs Vass, Tandarts​

Balázs studeerde in 1999 af aan de Semmelweis Medische Universiteit van Boedapest als algemeen tandarts. Daarna werkte hij 2 jaar als klinisch tandheelkundige. Na 6 jaar Duitse en Oostenrijkese patiënten te hebben behandeld in Hongarije sloot hij zich in 2007 aan bij het team van Kreativ Dental. Hij spreekt zowel Engels als Duits.

Dr. Iván Solymosi, Tandarts​

In 2000 studeerde Iván af aan de Semmelweis Medische Universiteit van Boedapest. In 2002 sloot hij zich aan bij het team van Kreativ Dental nadat hij eerst 2 jaar ervaring had opgedaan in een privékliniek. Hij is gespecialiseerd in endodontologie en cosmetische tandheelkunde.

Dr. Péter Magos, Tandarts​

Péter studeerde in 1994 af aan de Tandheelkundige Universiteit van Boedapest. Daarna kreeg hij voor twee jaar een beurs om kaakchirurgie te gaan studeren aan de Tandheelkundige Universiteit van Wenen. Na verschillende posities in tandheelkundig herstelwerk en orale Maxillo-faciale chirurgie, gecombineerd met chirurgische training is hij in 1998 ons tandheelkundig team komen versterken. Zijn specialisme is cosmetische tandheelkunde.

Keve Horváth

Keve Horváth joined our team of dental technicians. He works in the Ceramic Department as a master ceramist. After he graduated in 1994, he furthered his knowledge from several symposiums in Hungary, Germany and Belgium (for example Noritake and Ivoclar). In 2006 he held a course „Esthetic Front” with a real patient presence, which is a special event in Hungary and also in Europe.

János Rendetzky, Meester Keramist​

János is Leader of the Ceramic Department where all Porcelain Fused to Metal Crowns, Full Porcelain Crowns, Veneers and Inlays are skillfully crafted. Furthermore, he is one of the few exclusive demonstrators in Europe of the German company Vita which produces the best quality dental porcelain in the world.