Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

KaVo ARCUS® Digma II

Om een restauratieve behandeling optimaal te kunnen uitvoeren is het belangrijk een correcte diagnose te stellen. Een eerste belangrijke stap daarin is een klinische functieanalyse.

De Arcus Digma II is een apparaat/computersysteem dat met een hoge precisie bepaalt wat de positie en de richting is van het kaakgewricht tijdens het openen en sluiten van de mond. Het kaakgewricht is het enige gewricht dat een zogenaamde gepaarde beweging maakt, dat wil zeggen de bewegingen van het linker kaakgewricht zijn afhankelijk van die van het rechter en omgekeerd. De kop van het gewricht bevindt zich in de kom en draait gedurende het eerste stukje van de mondopening (ongeveer de eerste 20 mm) in die kom (rotatie beweging). Wordt de mond verder opengedaan dan gaat de kop verschuiven naar voren, dat is goed te voelen met de vinger voor het oor (translatie beweging). Ook zijdelingse bewegingen van de onderkaak worden mogelijk gemaakt door een combinatie van draai- en schuifbewegingen van linker en rechter kaakgewricht. Het kraakbeenschijfje (de discus articularis) zorgt voor een soepel verloop van de bewegingen. De bewegingen van de onderkaak worden gemaakt door een ingewikkeld samenstel van de kauwspieren.

  • Dr. Péter Lukács - Arcus Digma II Kreativ Dental Clinic
  • Dr. Péter Lukács - Arcus Digma II Kreativ Dental Clinic
  • Dr. Péter Lukács - Arcus Digma II Kreativ Dental Clinic
  • Dr. Péter Lukács - Arcus Digma II Kreativ Dental Clinic
  • Dr. Péter Lukács - Arcus Digma II Kreativ Dental Clinic
  • János Hári, Master Technician, Leader of the Metal, Denture and Plaster Department - Kreativ Dental Clinic
  • ARCUSdigma II - Kreativ Dental Clinic
  • Articulator, ARCUSdigma II  - Kreativ Dental Clinic
  • ARCUSdigma II - Kreativ Dental Clinic

De ARCUS Digma II meet de bewegingen en posities van de kaak en legt deze vast. Deze waarden worden dan door ons laboratorium ter plaatse gebruikt om kronen, bruggen en prothesen zo nauwkeurig mogelijk te fabriceren en te positioneren voor een optimaal functioneel en esthetisch resultaat.

Deze technologie maakt het ook mogelijk de exacte hoogte van de beet te bepalen wat van groot belang is bij het fabriceren van tandheelkundige prothesen en prothesen bedoeld op implantaten

Een incorrect geregistreerde beet of prothesen die natuurlijke bewegingen bemoeilijken kunnen problemen met het kaakgewricht veroorzaken en tot vroegtijdig verlies van kronen en bruggen leiden. Arcus Digma II is uiterst handig bij het reconstrueren na verlies van tanden van bijvoorbeeld implantaten omdat een correcte beet en optimale verdeling van de krachten de levensduur van zowel het implantaat als het implanteren zelf ten goede komt.

De ARCUS Digma II van Kavo staat model voor de nieuwste diagnostische technologie en is onvervangbaar in Gebitsprothesen en implantologie.