Nina & Kari

Kysy lisää!
050
3200500

Lähetä sähköpostia
slider

POTILASTURVA UNKARISSA

Potilasturvallisuus on tietenkin keskeinen osa hammashoidon laatua.

On totta, että suomalainen potilasvakuutus ei kata ulkomailla teetettyjä hammashoitoja. Se ei kuitenkaan
tarkoita, että Kreativ Dentalin potilas jäisi mahdollisessa ongelmatapauksessa oman onnensa nojaan:

  1. Unkarin lainsäädännön mukaisesti kaikilla Kreativ Dental klinikan hammaslääkäreillä on voimassa oleva henkilökohtainen pakollinen potilasvastuuvakuutus. Tämä järjestelmä poikkeaa muodollisesti suomalaisesta järjestelmästä, mutta sen tarkoitusperä on sama.
  2. Toisaalta, Suomen lainsäädännön mukaisesti, ulkomailla hoitoa saanut potilas on ongelmatapauksissa oikeutettu samaan lääketieteelliseen seurantaan, kuin jos potilas olisi saanut hoidon Suomessa.
  3. Kreativ Dental klinikalla hoidon aloittaminen edellyttää hoitosuunnitelman hyväksymistä. Kun hoitosuunnitelma hyväksytään ja vahvistetaan allekirjoituksin, se on samalla molempia osapuolia sitova sopimus. Unkari on EU-maa ja suomalaisen potilaan ja klinikan välinen sopimus on EU- lainsäädännön alainen.

    Sopimuksen osana on aina kyseisen hoidon takuuehdot. Kreativ Dentalin takuuehdot ovat poikkeuksellisen vahvat potilaan näkökulmasta. Käytännössä: sellaisessa hyvin epätodennäköisessä tapauksessa, että ”jotain menee pieleen”, Kreativ Dental klinikka sitoutuu hoitamaan potilaan kuntoon, klinikan kustannuksella. Kreativ Dentalin takuuehdoista voi lukea lisää klikkaamalla tähän: https://kreativdentalclinic.eu/fi/kreativ-dental-takuu

    Hoitosuunnitelma ja hoitosopimus laaditaan suomeksi. Klinikalla toimii myös suomen kielen tulkki, jonka tehtävänä on mm. varmistaa, että suomalainen potilas ymmärtää hoitosuunnitelman, sopimuksen ja sen sisältämät takuuehdot.

Kreativ Dental on toiminut vuodesta 1996 hyvällä menestyksellä, erikoistuen ulkomaalaisten potilaiden vaativiin hammashoitoihin. Menestys perustuu vuosikymmenien ammattimaiseen toimintaan ja tyytyväisiin potilaisiin.

Tästä osoituksena on mm. kansainvälisesti arvostetun terveysmatkailujulkaisun, IMTJ (International Medical Travel Journal – the world leading journal for the medical travel sector), Kreativ Dental klinikalle myöntämä palkinto ja kunniamaininta: ”Maailman paras hammasklinikka 2018”.