Dr. Cristian Pilihaci, legitimerad tandläkare

Cristian examinerades 1988 vid Neumarkt tandläkarhögskola. Han fick specialistkompetens som allmäntandläkare 1992 och har sedan 1994 gått vidare inom sina specialområden, implantat- och kosmetisk kirurgi. Cristian har också erhållit Cambridge First Certificate i engelska.

back to top