Your local agent
KREATIV
DENTAL

+ 36 (1) 2220199

Contact us
KREATIV DENTAL

+ 36 (1) 22 201 99

Contact us

ISO 9001

ISO 9001

AkkrediteringerWhatClinic ISO9001
UKAS
Treatment Abroad

Akkrediteringer

WhatClinic UKAS ISO9001 Treatment Abroad

The Clinic in 3d

Hva koster det å skifte ut tennene?

Hva koster det å skifte ut tennene?

Spørsmålet ovenfor får vi veldig ofte pr email. Eller denne e-posten vi fikk nylig:

"Jeg har ikke vært hos tannlege på 15 - 20 år og trenger en ganske omfattende behandling. Det står særlig dårlig til med overkjeven der jeg har mistet et par tenner og noen andre er løse. Kjenner også tannverk i en eller to jeksler. Hva vil det koste å skifte ut tennene i overkjeven. Kan jeg gjøre det på en tur? Kan jeg få en tannlege her hjemme til å se på dette?"

Hva koster det å skifte ut tennene?

"Jeg har ikke vært hos tannlege på 15 - 20 år og trenger en ganske omfattende behandling. Det står særlig dårlig til med overkjeven der jeg har mistet et par tenner og noen andre er løse. Kjenner også tannverk i en eller to jeksler. Hva vil det koste å skifte ut tennene i overkjeven. Kan jeg gjøre det på en tur? Kan jeg få en tannlege her hjemme til å se på dette?"

Hvem har ikke opplevd å bli henvist til en eller flere spesialister ved besøk hos sin lokale tannlege eller for lege. En tannlege hjemme i Norge ville neppe ha vært i stand til gi en komplett behandlingsplan for pasienten ovenfor. Han ville helt sikkert ha henvist pasienten til en eller flere spesialister medmindre tannlegen selv er spesialist innefor en rekke områder. Både fastleger og tannleger henviser ofte til spesilister.

Vårt svar til pasienten ovenfor ville ha blitt noe sånt som dette:

"Vi ser for oss at du trenger en ganske omfattende tannbehandling som krever forutgående utredning fra flere spesialister. Du nevner blant annet løse tenner som kanskje kan skyldes en periodontal sykdom (tannløsningssykdom). For å stille diagnose må du utredes av en periodontist slik at sykdommen kan stoppes.

Tapte tenner kan erstattes på flere måter som for eksempel ved tannbroer eller implantatbehandling. For å kunne gi svar om du kan få en implantatbehandling må du utredes av en implantolog/kirurg.

Du nevner også tannverk og derfor kan vi ikke se bort i fra at du trenger en eller flere rotfyllinger og til og med kanskje også stiftoppbygging. Da vil det være nødvendig med en utredning av en endodontist som er spesilaist i rotbehandling.

Behandlingen din vil sannsynligvis omfatte et komplisert protetsisk arbeide (kroner på egne tenner, implantatkroner og/eller broer). Derfor vil tannteknikere også være med på utredningen.

I utredningsarbeidet tas det alltid panoramarøntgen. Ved store og komplieserte protetiske arbeider vil det alltid være nødvendig med måling av bittfunksjonen, kan hende også justering slik at du får et perfekt bitt. Til dette brukes Arcus Digma. Implantatbehandling forutsetter en forholdsvis god kvalitet på kjevebein. Ved mistanke om svak kavlitet, vil det være nødvendig med CT-scan.

Derfor vil vi anbefale at du tar en tur for konsultasjone ved Kreativ Dental. Klinikken har alle spesialistene som trenges for å gjøre en samvittightesfull utredning slik at du slipper å bli henvist og sendt til andre. Klinikken har også det mest moderne tekniske utstyret, - til og med CT-scan vil bli utført på klinikken. Klinikkens egen tanntekniske laboratorium vil gi svar på alt angående det protetiske arbeidet.

Etter en grundig utredning vil du få en komplett behandlingsplan med nøyaktige og bindende priser.